Tożsamość lokalna w procesie przemian cywilizacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tożsamość lokalna w procesie przemian cywilizacyjnych

Abstrakt

W warunkach odwrotu od społeczeństwa masowego oraz wzmacniania się roli znaczenia społeczno-politycznego i ekonomicznego społeczności lokalnych szczególną wartością staje się kwestia określenia tożsamości zarówno przez jednostki, jak i grupy społeczne. Tożsamość lokalna w kontekście przemian cywilizacyjnych ujawnia współcześnie nowe oblicza, m.in. społeczno-polityczne, gospodarcze, kulturowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Społeczne i polityczne aspekty globalizacji strony 84 - 97
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Jakubowski J.: Tożsamość lokalna w procesie przemian cywilizacyjnych// Społeczne i polityczne aspekty globalizacji/ ed. pod redakcją Bolesława Garbacika ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Katedra Nauk Społecznych, 2006, s.84-97
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi