Transformacja metod identyfikowania ryzyka walutowego w procesie zarządzaniaryzykiem bankowym. W: Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty procesów decy-zyjnych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Monografia Katedry Finan-sów nr 1. Gdańsk: Kated. Finan. Wydz.Zarz. i Ekon. P. Gdań.**2003 s. 97-106bibliogr. 12 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Transformacja metod identyfikowania ryzyka walutowego w procesie zarządzaniaryzykiem bankowym. W: Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty procesów decy-zyjnych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Monografia Katedry Finan-sów nr 1. Gdańsk: Kated. Finan. Wydz.Zarz. i Ekon. P. Gdań.**2003 s. 97-106bibliogr. 12 poz.

Abstrakt

Ryzyko walutowe, podobnie jak inne rodzaje ryzyka bankowego podlega procesomminimalizowania. Metody ograniczania ryzyka walutowego podlegają przemianomwpływając na racjonalizowanie procesu zarządzania tym ryzykiem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi