Transport of alkali metal cations in poly(3,4-ethylenethiophene) films. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Transport of alkali metal cations in poly(3,4-ethylenethiophene) films.

Abstrakt

Elektrochemicznie otrzymana warstwa kompozytowa złożona z poli(3,4-etyleno-dioksytiofenu) i poli(styrenosulfonianu) podczas polaryzacji ulega odwracalnemu procesowi sorpcji-desorpcji kationów z elektrolitu zewnętrznego. Transportowi jonowemu towarzyszą cząsteczki wody (rozpuszczalnika). Ilość cząsteczek wody przypadająca na jednostkowy kation metali alkalicznych została wyznaczona za pomocą metody elektrochemicznej mikrowagi kwarcowej dla kationuLi+, Na+, K+,Cs+. Pojemność elektryczną warstwy, rezystancję jonową, efektywne współczynniki dyfuzji wyznaczono metodą impedancji ac. Wpływ strumienia rozpuszczalnika w procesie transportu jonowego jest najmniejszy dla dużych kationów cezu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
SOLID STATE IONICS nr 157, strony 241 - 248,
ISSN: 0167-2738
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Lisowska-Oleksiak A., Kupniewska A.: Transport of alkali metal cations in poly(3,4-ethylenethiophene) films.// SOLID STATE IONICS. -Vol. 157., (2003), s.241-248
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi