Turystyka sportowa w Polsce - stan i perspektywy rozwoju - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Turystyka sportowa w Polsce - stan i perspektywy rozwoju

Abstrakt

W artykule poruszono zagadnienia związane z wpływem zarządzania polską turystyką na rozwój turystyki sportowej. Kwestie te przedstawiono w nawiązaniu do "Strategii Rozwoju Sportu" i jej miejsca w ramach realizacji "Kierunków rozwoju turystyki do 2015 roku". Oceniono wielkość ruchu turystycznego w odniesieniu do turystyki sportowej. Kategorią poddaną analizie była - w ramach turystyki międzynarodowej - zagraniczna turystyka przyjazdowa. Analiza obejmowała dane pochodzące z trzech kwartałów okresu 2008-2010. Nakreślono perspektywy dla rozwoju turystyki sportowej w Polsce.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu strony 207 - 216,
ISSN: 1689-7374
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Gołąb-Andrzejak E.: Turystyka sportowa w Polsce - stan i perspektywy rozwoju// Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. -., nr. Nr 168 (2011), s.207-216
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi