Tworzenie map konceptów dla ontologii opartych na logice opisowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tworzenie map konceptów dla ontologii opartych na logice opisowej

Abstrakt

W poprzednich pracach przedstawiono nową metodę reprezentacji wiedzy nazwaną metodą kartograficzną. Metoda ta pozwala na uchwycenie zależności pomiędzy pojęciami wyznaczonymi w ramach terminologii, jak również na stopniowe (w miarę zwiększania się naszej wiedzy) przyporządkowywanie indywidualnych obiektów tym pojęciom. Zależności te reprezentowane są w postaci tzw. mapy konceptów. Efektywność budowy mapy konceptów stanowi zagadnienie kluczowe z punktu widzenia stosowania metody kartograficznej. Rozdział przedstawia nowy algorytm budowy mapy konceptów o nazwie TreeFusion. W TreeFusion do budowy mapy konceptów wykorzystano uporządkowane binarne drzewa decyzyjne oraz procedury ich przetwarzania oryginalnie opracowane na potrzeby projektowania układów VLSI, a także nową metodę porządkowania zmiennych w tych drzewach. W stosunku do poprzednio używanego algorytmu ATMK TreeFusion pozwala na przetwarzanie dużo większych ontologii, tym samym znacznie zwiększając zakres stosowalności metody kartograficznej. Rozdział przedstawia również krótką analizę złożoności algorytmu dla typowych ontologii, a także prezentuje wyniki testów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Bazy Danych, Struktury, Algorytmy, Metody - architektura, metody formalne i eksploracja danych : praca zbiorowa strony 319 - 329
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Goczyła K., Waloszek W.: Tworzenie map konceptów dla ontologii opartych na logice opisowej// Bazy Danych, Struktury, Algorytmy, Metody - architektura, metody formalne i eksploracja danych : praca zbiorowa/ ed. pod red. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek Warszawa: WKŁ, 2006, s.319-329
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi