Udostępnianie wiedzy w uczelni technicznej - kształcenie przez całe życie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Udostępnianie wiedzy w uczelni technicznej - kształcenie przez całe życie

Abstrakt

Rozdział opisuje problematykę kształcenia ustawicznego w uczelni technicznej. Zwrócono uwagę na konieczność zainteresowania się uczelni technicznych wprowadzaniem szerszej oferty edukacyjnej. Dokonano analizy wyników badań testowych, realizowanych w ramach projektu MAYDAY. Wskazano na kierunki rozwoju systemu kształcenia. Możliwość dofinansowania z funduszy UE może pomóc uczelniom w tworzeniu szerokiej oferty kształcenia przez całe życie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy zarządzania w uczelni opartej na wiedzy strony 71 - 86
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szuwarzyński A.: Udostępnianie wiedzy w uczelni technicznej - kształcenie przez całe życie// Problemy zarządzania w uczelni opartej na wiedzy/ ed. red. nauk. Krzysztof Leja ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: Zakład Zarządzania Wiedzą i Informacją Naukowo-Techniczną WZiE PG, 2006, s.71-86
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi