Universities in a knowledge-based society - their role and challenges they have to face - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Universities in a knowledge-based society - their role and challenges they have to face

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z uczelniami wyższymi we współczesnym społeczeństwie opatym na wiedzy. Wciąż zmieniające się środowisko uniwersyteckie wymaga od uczelni szybkiego dostosowywania się do nowych wymagań studentów, ich rodziców, czy pracodawców. W artykule zawarto opis zmian dotyczących popytu na edukację, współpracy między uczelnią i środowiskiem biznesowym, a także internacjonalizacji i globalizacji edukacji oraz badań. Wymieniono również wyzwania, jakim współcześnie muszą sprostać uczelnie wyższe, a do których należy zaliczyć: stosowanie koncepcji zarządzania wiedzą, tworzenie wartości dodanej, kształcenie ustawiczne oraz nowe formy kształcenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Problemy zarządzania w uczelni opartej na wiedzy strony 53 - 70
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Dąbrowska M.: Universities in a knowledge-based society - their role and challenges they have to face// Problemy zarządzania w uczelni opartej na wiedzy/ ed. red. nauk. Krzysztof Leja ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: : Zakład Zarządzania Wiedzą i Informacją Naukowo - Techniczną WZiE PG, 2006, s.53-70
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi