Układy probiercze do prób napieciowych kabli i linii kablowych SN o izolacji polimerowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Układy probiercze do prób napieciowych kabli i linii kablowych SN o izolacji polimerowej

Abstrakt

Przedstawiono podstawowe informacje o układach probierczych stosowanych w badaniach napięciowych prowadzonych w produkcji kabli oraz w eksploatacji linii kablowych średniego napięcia o izolacji polimerowej. Omówiono procesy zachodzące w izolacji badanych kabli, zasady działania oraz podstawowe właściwości techniczne układów probierczych wytwarzających różne rodzaje napięć: przemienne o częstotliwości przemysłowej, stałe, przemienne o bardzo niskiej częstotliwości oraz oscylujące.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
elektro.info strony 88 - 96,
ISSN: 1642-8722
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Boryń H.: Układy probiercze do prób napieciowych kabli i linii kablowych SN o izolacji polimerowej// elektro.info. -., nr. nr 10 (2008), s.88-96
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi