Unusual behavior of secondary amine group as a leaving group - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Unusual behavior of secondary amine group as a leaving group

Abstrakt

In our recent project we focused on reactivity of2,2-dimethyl-4,6-dioxane-1,3-dione carbamoilo- and thiocarbamoylo- derivatives as a ketenesource. Meldrum`s acid derivatives after thermal decomposition gives substituted keteneswith stoichiometric yield, that can be trapped with various spectrum of nucleophiles likealcohols, thiols, amine, imines etc. In case of5-[3-(dimethylamino)-sulfanyl-propyliden]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione after heatingin the presence of various amines we isolated main unexpected product2,2-dimethyl-5-[1,3-thiazolidin-2-ylidene)-1,3-dioxane-4,6-dione. The compound that weobtained, indicates that in this reaction instead of thermal decomposition to ketene, occurssubstitution of dimethylamine by sulfanyl group, resulting in closure of 1,3-thiazolidin ring.We are dealing here with unusual case in which secondary amine in basic conditions works asa leaving group. This exclude compound as a ketene source, however phenomenon is ancurious case of irregular behavior of secondary amine group.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
''Advances in Chemical and Mechanical Engineering''. - Vol. II/II strony 159 - 160
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Punda P.: Unusual behavior of secondary amine group as a leaving group// ''Advances in Chemical and Mechanical Engineering''. - Vol. II/II/ ed. eds. C. Fijało, P. Fijało. - Gdansk University of Technology. Gdańsk: GUT, 2012, s.159-160
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi