Usability of UML modeling tools - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Usability of UML modeling tools

Abstrakt

Narzędzia wspomagające modelowanie w UML pełnią istotną rolę w procesie wytwarzania i utrzymania oprogramowania. Badanie użyteczności tych narzędzi ma na celu poprawę produktywności oraz satysfakcji z ich użytkowania. W referacie zaprezentowano badania użyteczności za pomocą trzech metod: eksperymentalnego testowania efektywności, zapytań o aspekty użyteczności testowanych narzędzi oraz analitycznej metody GOMS (ang. Goals, Operators, Methods and Selection Rules). Podczas eksperymentu zbadano korelację pomiędzy cechami osobowości uczestników eksperymentu (pozyskanymi w ramach samooceny uczestników) a czasem wykonywania przez nich zadań. Okazało się, że zależność jest losowa, więc zmienność indywidualna nie miała wpływu na rezultaty eksperymentu. Na podstawie danych ilościowych uzyskanych w ramach eksperymentu (czasów wykonania zadań) oraz analiz za pomocą metody GOMS (liczby kroków potrzebnych do wykonania zadań), utworzone zostały rankingi użyteczności narzędzi CASE. W obu rankingach na pierwszym miejscu znajduje się Visual Paradigm, na drugim - Jude, kolejne miejsca zajmują ArgoUML i Poseidon , a ostatnie - Enterprise Architect. Meta Mill w eksperymencie znajduje się na trzecim miejscu, a według metody GOMS - na piątym. Wyniki otrzymane za pomocą metody GOMS potwierdzają (z jednym wyjątkiem) rezultaty eksperymentu. Oznacza to, że metoda GOMS nadaje się do prognozowania produktywności pracy z narzędziami CASE.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Bobkowska A., Reszke K.: Usability of UML modeling tools // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi