Use of CPTU and DMT in rehabilitation of flood embankments - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Use of CPTU and DMT in rehabilitation of flood embankments

Abstrakt

Zastosowanie badań CPTU i DMT do oceny stanu wałów przeciwpowodziowych Żuław Wiślanych oraz do koncepcji projektowania ich wzmocnienia i uszczelnienia. Wyznaczenie wytrzymałości gruntów słabych pod wałem z oszacowaniem wskaźnika prekonsolidacji. Uwzględnienie kształtu krzywej dyssypacji nadwyżki ciśnienia wody w porach gruntu generowanej podczas wciskania końcówki CPTU do oceny współczynnika filtracji oraz historii naprężenia w gruncie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Geotechnica et Mechanica nr 30, strony 13 - 19,
ISSN: 0137-6365
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Bałachowski L.: Use of CPTU and DMT in rehabilitation of flood embankments// Studia Geotechnica et Mechanica. -Vol. 30., nr. nr 1-2 (2008), s.13-19
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi