Usuwanie struwitu z rurociągów w oczyszczalni ścieków komunalnych = Struvite removal from pipelines in municipal wastewater treatment plant - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Usuwanie struwitu z rurociągów w oczyszczalni ścieków komunalnych = Struvite removal from pipelines in municipal wastewater treatment plant

Abstrakt

Struwit MgNH4PO4 .6H2O jest minerałem występującym w przyrodzie. Minerał ten może powstawać również w organizmie człowieka oraz zwierząt jako kamień nerkowy. W wielu oczyszczalniach ścieków struwit wytrąca się m.in. podczas odprowadzania cieczy nadosadowej z komór fermentacyjnych. Powoduje to szybkie zmniejszanie się przekroju czynnego rurociągów i konieczność ich wymiany lub usuwania powstałego osadu. Ponadto, powstający osad powoduje mechaniczne blokowanie wlotów pomp, aeratorów, sit i innych urządzeń technologicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekologia i Technika nr 14, strony 74 - 76,
ISSN: 1230-462X
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Rzechuła J., Chilimoniuk M., Hupka J., Aranowski R., Gielert M.: Usuwanie struwitu z rurociągów w oczyszczalni ścieków komunalnych = Struvite removal from pipelines in municipal wastewater treatment plant// Ekologia i Technika. -Vol. 14., nr. nr 85, Suplement (2006), s.74-76
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 206 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi