Uszeregowania zadań wieloprocesorowych minimalizujące średni czas przepły-wu.**2002, 196 s. 31 rys. 8 tab. bibliogr. 115 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /2002.05.21/. P. Gdań., Wydz. Elektroniki, Telekomunika- cji i Informatyki. Promotor: prof. dr. hab. inż. M. Kubale. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uszeregowania zadań wieloprocesorowych minimalizujące średni czas przepły-wu.**2002, 196 s. 31 rys. 8 tab. bibliogr. 115 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /2002.05.21/. P. Gdań., Wydz. Elektroniki, Telekomunika- cji i Informatyki. Promotor: prof. dr. hab. inż. M. Kubale.

Abstrakt

.

Michał Małafiejski. (2002). Uszeregowania zadań wieloprocesorowych minimalizujące średni czas przepły-wu.**2002, 196 s. 31 rys. 8 tab. bibliogr. 115 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /2002.05.21/. P. Gdań., Wydz. Elektroniki, Telekomunika- cji i Informatyki. Promotor: prof. dr. hab. inż. M. Kubale., -.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2002

wyświetlono 0 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi