Uszeregowania zadań wieloprocesorowych w ogólnych systemach równoległych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uszeregowania zadań wieloprocesorowych w ogólnych systemach równoległych.

Abstrakt

Planowanie procesorów produkcyjnych czy sterowanie systemami komputerowymi wymaga skonstruowania adekwatnych modeli teoretycznych w celu uzyskania zadowalającego poziomu efektywności stosowanych rozwiązań oraz przeprowadzenia w miarę jak najpełniejszej klasyfikacji problemów ''łatwych'' oraz ''trudnych''obliczeniowo. W pracy rozważane są problemy deterministycznego szeregowania zadań wieloprocesorowych w środowisku maszyn działających równolegle. Klasyfikację problemów przeprowadzono w oparciu o zaproponowany dyskretny model wykorzystujący aparat teorii grafów. W pracy skoncentrowano się na systemach równoległych z ograniczoną liczbą dedykowanych procesorów, zarówno w całym systemie (liczba procesorów ograniczona z góry), jak również w odniesieniu do pojedynczego zadania (liczba zasobów wykorzystywanych przez dane zadanie ma szczególną postać).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Modelowanie i optymalizacja - metody i zastosowania. strony 43 - 53
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Małafiejski M.: Uszeregowania zadań wieloprocesorowych w ogólnych systemach równoległych.// Modelowanie i optymalizacja - metody i zastosowania./ ed. J. Kasprzyk.J. Węglarz. Warszawa: Akad. Ofic. Wydaw.EXIT, 2002, s.43-53
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi