Uwarunkowania techniczne prac remontowych modernistycznych kamienic gdyńskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uwarunkowania techniczne prac remontowych modernistycznych kamienic gdyńskich

Abstrakt

W artykule przedstawiono opis rozwiązan konstrukcyjnych stosowanych podczas realizacji czynszowych, modernistycznych kamienic gdyńskich które w stanie istniejącym są powodem licznych problemów eksploatacyjnych oraz ograniczają w sposób istotny możliwości przebudowy budynków

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna: INŻYNIERYJNE PROBLEMY ODNOWY STAROMIEJSKICH ZESPOŁÓW ZABYTKOWYCH REW-INŻ2015 strony 1 - 10
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Niedostatkiewicz M.: Uwarunkowania techniczne prac remontowych modernistycznych kamienic gdyńskich// X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna: INŻYNIERYJNE PROBLEMY ODNOWY STAROMIEJSKICH ZESPOŁÓW ZABYTKOWYCH REW-INŻ2015/ : , 2015, s.1-10
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi