(Vapour + liquid) equilibrium in (n,n-dimethylacetamide + ethanol + water) at the temperature 313.15 K - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

(Vapour + liquid) equilibrium in (n,n-dimethylacetamide + ethanol + water) at the temperature 313.15 K

Abstrakt

W pracy prezentowane są pomiary całkowitej prężności pary dla tytułowego układu trójskładnikowego oraz dla składowych układów binarnych. Uzyskane w pracy wyniki porównane zostały z wcześniejszymi danymi dla podobnych układów. Znaleziono w przybliżeniu liniową zależność pomiędzy wartościami nadmiarowej entalpii swobodnej Gibbsa a objętością molową amidu, spełnianą w układach dwuskładnikowych: amid + alkohol alifatyczny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS nr 38, strony 701 - 706,
ISSN: 0021-9614
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Zielkiewicz J.: (Vapour + liquid) equilibrium in (n,n-dimethylacetamide + ethanol + water) at the temperature 313.15 K// JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS. -Vol. 38., nr. nr 6 (2006), s.701-706
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi