Versatile method employing basic techniques of genetic engineering to study the ability of low molecular weight compounds to bind covalently with DNA in cell free systems. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Versatile method employing basic techniques of genetic engineering to study the ability of low molecular weight compounds to bind covalently with DNA in cell free systems.

Abstrakt

Mechanizm działania większości leków przeciwnowotworowych oraz związków rakotwórczych polega na ich kowalencyjnym wiązaniu z DNA. Poziom tego wiązania jest zazwyczaj bardzo niski, co powoduje, że potrzebne są niezwykle czułe metody aby kowalencyjna modyfikacja mogła być w ogóle wykryta. My podjęliśmy próbę zastosowania w tym celu prostych, szybkich i sprawdzonych technik inżynierii genetycznej: metody PCR do uzyskania fragmentu DNA o określonej sekwencji nukleotydów, trawienia enzymami restrykcyjnymi oraz elektroforezy w żelach poliamidowych. Kowalencyjna modyfikacja miejsc restrykcyjnych powoduje, że przestają one być substratem dla odpowiedniej restryktazy i nie zachodzi cięcie DNA. Fakt ten można łatwo wykryć po przeprowadzeniu elektroforezy produktu PCR poddanego najpierw reakcji z badanym związkiem, a następnie działaniu enzymów restrykcyjnych. Weryfikację powyższej metody przeprowadzono przy użyciu produktu PCR poddanego reakcji z modelowymi związkami wiążącymi się kowalencyjnie z DNA: cisplatyną oraz CC-1065.

Cytowania

  • 4

    CrossRef

  • 4

    Web of Science

  • 4

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ANALYTICAL BIOCHEMISTRY nr 313, strony 53 - 59,
ISSN: 0003-2697
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Bartoszek-Pączkowska A., SIELENKO A., Węsiora M.: Versatile method employing basic techniques of genetic engineering to study the ability of low molecular weight compounds to bind covalently with DNA in cell free systems.// ANALYTICAL BIOCHEMISTRY. -Vol. 313., (2003), s.53-59
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/s0003-2697(02)00564-x
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi