Volute scroll as an alternative to guide vanes at inlet to turbine. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Volute scroll as an alternative to guide vanes at inlet to turbine.

Abstrakt

W pracy przedstawiono alternatywny sposób zasilania turbin parowych poprzez zastosowanie podwójnej spirali zasilającej. Przedstawiono model jednowymiarowy obliczania przepływu przez spirale oraz zamieszczono wyniki obliczeń typu 3D. Pokazano jak zależy parametr nierównomierności rozkładu prędkości na wylocie od sposobu kształtowania przekroju spiral.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery nr 114, strony 99 - 110,
ISSN: 0079-3205
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Puzyrewski R., Biernacki R.: Volute scroll as an alternative to guide vanes at inlet to turbine. // Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery. -Vol. 114., (2003), s.99-110
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi