W stronę menedżeryzmu sądowego - czy zasady Petera F. Druckera można wykorzystać w budowaniu nowoczesnego wymiaru sprawiedliwości w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

W stronę menedżeryzmu sądowego - czy zasady Petera F. Druckera można wykorzystać w budowaniu nowoczesnego wymiaru sprawiedliwości w Polsce

Abstrakt

W rozdziale dokonano diagnozy problemów występujących w obrębie zarządzania wymiarem sprawiedliwości. Przeprowadzono również syntetyczną analizę kierunków przeprowadzenia koniecznych zmian aby wymiar ten stał się nowoczesny i odpowiadał aktualnym trendom i potrzebom stawianym przed administracją publiczną.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi : Księga jubileuszowa sędziego doktora Zbigniewa Szczurka strony 28 - 52
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Banasik P.: W stronę menedżeryzmu sądowego - czy zasady Petera F. Druckera można wykorzystać w budowaniu nowoczesnego wymiaru sprawiedliwości w Polsce// W : Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi : Księga jubileuszowa sędziego doktora Zbigniewa Szczurka/ ed. Jarosław Świeczkowski Polska-Gdańsk: Wydawnictwo Multimedialne Kowalewski&Wolff, 2014, s.28-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi