Organizacja ucząca się wyzwaniem XXI wieku. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Organizacja ucząca się wyzwaniem XXI wieku.

Abstrakt

Autorka analizuje problem organizacji uczącej się. Przedstawia jej cechy i elementy porównując ją z typową organizacją biurokratyczną. Ważną częścią opracowania jest ukazanie pięciu dyscyplin wpływających na jej zmianę. Na generowanie nowych rozwiązań ogromne znaczenie ma jednak wiedza. Autorka pokazuje jak organizacja ucząca się będzie modelowym ukierunkowaniem rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej strony 23 - 32
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Gulda H.: Organizacja ucząca się wyzwaniem XXI wieku.// Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej/ ed. E. Niedzielski, R. Kisiel. Olsztyn: Kat. Org. i Zarz., Kat. Polit. Gosp. i Reg. Wydz. Zarz. Uniw. Warm-Mazur., 2002, s.23-32
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi