Walory, zagrożenia i propozycje ochrony zasobów krajobrazowych województwa pomorskiego [Cz. 2] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Walory, zagrożenia i propozycje ochrony zasobów krajobrazowych województwa pomorskiego [Cz. 2]

Abstrakt

Praca zawiera szczegółowe rozpoznanie zasobu i waloryzację makrokompozycji krajobrazowej Województwa Pomorskiego ze szczególnym uzwzględnieniem Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego. Przedstawiono także propozycje działań w zakresie ochrony obszarów wartościowych pod względem krajobrazowego zasobu przyrodniczego oraz wizualnej ekspozycji kompozycji krajobrazowej. Zamieszczono szczegółowy opis zasobów krajobrazowych oraz proponowanych form ochrony w formie katalogu jednostek krajobrazu przyrodniczo-kulturowego, wyodrębnionych autorską metodą.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Studia przyrodniczo - krajobrazowe województwa pomorskiego strony 137 - 277
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kistowski M., Lipińska B., Korwel -.: Walory, zagrożenia i propozycje ochrony zasobów krajobrazowych województwa pomorskiego [Cz. 2]// Studia przyrodniczo - krajobrazowe województwa pomorskiego/ ed. pod red. Jarosława Czochańskiego, Mariusza Kistowskiego. Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, 2006, s.137-277
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi