Warunki planistyczne wykorzystania funduszy strukturalnych dla przebudowy miast - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Warunki planistyczne wykorzystania funduszy strukturalnych dla przebudowy miast

Abstrakt

Miasta europejskie w tym polskie przechodzą gwałtowną transformację struktury i funkcji. Racjonalizacja tych procesów polega na akceptowaniu równoważenia rozwoju. Jest to podstawa planowania i programowania zintegrowanego. Artykuł zawiera rozwinięty opis przypadku Metropolii Trójmiasta.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Czasopismo Techniczne nr R. 103, strony 99 - 106,
ISSN: 0011-4561
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Parteka T., Pietruszewski J.: Warunki planistyczne wykorzystania funduszy strukturalnych dla przebudowy miast// Czasopismo Techniczne. -Vol. R. 103., nr. z. 12-A (Architektura (2006), s.99-106
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi