Warunki pracy a źródła stresu właścicieli małych przedsiębiorstw - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Warunki pracy a źródła stresu właścicieli małych przedsiębiorstw

Abstrakt

Celem artykułu była identyfikacja warunków pracy właścicieli małych przedsiębiorstw, będących dla nich źródłem stresu. Do oceny natężenia stresu zastosowano Kwestionariusz do Subiektywnej Oceny Pracy Dudka, Waszkowskiej i Hanke (1999). Skutki stresu zidentyfikowano za pomocą pytań dotyczących wpływu na zdrowie psychiczne, fizyczne, chroniczne zmęczenie i niechęć do pracy. W badaniu uczestniczyło 78 osób: (średnia wieku 43,9) prowadzący własne przedsiębiorstwo od około 10 lat, zatrudniających średnio 9 pracowników. Warunki pracy właścicieli małych przedsiębiorstw generowały umiarkowany poziom stresu (sten 6). Główne jego źródła to psychiczne obciążenie pracą, kontakty społeczne, brak wsparcia psychospołecznego. Stresogenne cechy pracy to przede wszystkim funkcjonowanie firmy na rynku (otoczenie zewnętrzne) oraz konflikt w relacji praca - dom. Konsekwencją stresu pracy było pogorszenie zdrowia psychicznego (70%) i ciągłe zmęczenie (43%). Percepcja stresu nie korelowała z wiekiem właściciela, czasem pracy ani wiekiem przedsiębiorstwa.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Basińska B.: Warunki pracy a źródła stresu właścicieli małych przedsiębiorstw // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi