Weryfikacja systemu dopasowania protez słuchu w oparciu o badanie percepcji sygnału mowy w szumie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Weryfikacja systemu dopasowania protez słuchu w oparciu o badanie percepcji sygnału mowy w szumie

Abstrakt

Większość systemów dopasowania protez słuchu koncentruje się na poprawie zrozumiałości mowy. Problem dopasowania protez słuchu może w uproszczeniu być przedstawiony jako problem dopasowania szerokiej dynamiki sygnału mowy do zawężonej dynamiki uszkodzonego słuchu. Głównym celem badań było przetestowanie opracowanego systemu oraz sprawdzenie w jakim stopniu zaimplementowany moduł wirtualnej protezy słuchu może poprawić zrozumiałość mowy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje nr 84, strony 165 - 170,
ISSN: 0324-9344
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Suchomski P.: Weryfikacja systemu dopasowania protez słuchu w oparciu o badanie percepcji sygnału mowy w szumie// Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje. -Vol. 84., nr. 28 (2003), s.165-170
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi