Właściwości dynamiczne filtrów Gm-C zmiennych stanu trybu napięciowego i prądowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości dynamiczne filtrów Gm-C zmiennych stanu trybu napięciowego i prądowego

Abstrakt

W pracy przedstawiono analizę zakresu dynamicznego dla filtrów Gm-C zmiennych stanu realizowanych w strukturach napięciowych i prądowych. W analizie wykorzystano ogólny model filtrów Gm-C oraz jego opis algebraiczny. W przypadku filtrów napięciowych opierano się na wcześniejszych wynikach otrzymanych przez Groenewoldła. W przypadku struktur prądowych wzięto pod uwagę zależność transkonduktancji elementów aktywnych od częstotliwości. Prowadzi to do odrębnych formuł określających zakres dynamiki dla struktur napięciowych i prądowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania nr 44, strony 36 - 42,
ISSN: 0033-2089
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kozieł S., Szczepański S.: Właściwości dynamiczne filtrów Gm-C zmiennych stanu trybu napięciowego i prądowego// Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania. -Vol. 44., nr. 2-3 (2003), s.36-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi