Właściwości korozyjne stopu MM55 nadtopionego laserowo w warunkach kriogenicznych = Corrosion properties of the MM55 alloy laser melted at cryogenic conditions - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości korozyjne stopu MM55 nadtopionego laserowo w warunkach kriogenicznych = Corrosion properties of the MM55 alloy laser melted at cryogenic conditions

Abstrakt

Stop MM55 stosowany do wyrobu śrub okrętowych poddano laserowemu nadtapianiu w warunkach kriogenicznych. W artykule przeprowadzono analizę mikrostruktury warstwy wierzchniej stopu MM55 po wymienionej obróbce cieplnej. Określono właściwości korozyjne wytworzonej warstwy wierzchniej nadtopionego stopu i porównano je ze stanem wyjściowym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Serbiński W., Majkowska B., Skalski I.: Właściwości korozyjne stopu MM55 nadtopionego laserowo w warunkach kriogenicznych = Corrosion properties of the MM55 alloy laser melted at cryogenic conditions// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi