Właściwości mieszanin typu recyklat polietylenu-miał gumowy modyfikowanych poliizobutylenem w obecności nadtlenków - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości mieszanin typu recyklat polietylenu-miał gumowy modyfikowanych poliizobutylenem w obecności nadtlenków

Abstrakt

Miał gumowy poddawano modyfikacji poliizobutylenem metodą mieszania w warunkach ścinania w obecności nadtlenków lub bez nich. Miał gumowy modyfikowany poliizobutylenem przerabiano w mieszalniku firmy Brabender wraz z poprodukcyjnym recyklatem polietylenu wysokiej gęstości w stosunku wagowym 50:50. Określono statyczne i dynamiczne właściwości mechaniczne otrzymanych kompozycji termoplastycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elastomery nr T. 16, strony 15 - 23,
ISSN: 1427-3519
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Formela K., Haponiuk J., Piszczyk Ł., Ciecholewska P.: Właściwości mieszanin typu recyklat polietylenu-miał gumowy modyfikowanych poliizobutylenem w obecności nadtlenków// Elastomery. -Vol. T. 16., nr. nr 3 (2012), s.15-23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 66 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi