Właściwości transmisyjne podwodnego kanału akustycznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości transmisyjne podwodnego kanału akustycznego

Abstrakt

Właściwości transmisyjne podwodnego kanału akustycznego są silnie uwarunkowane specyfiką jego geograficznej lokalizacji i zmieniają się w czasie. Istnieje potrzeba, by w systemie niezawodnej komunikacji dopasowywać do nich parametry warstwy fizycznej protokołu transmisji danych. Do realizacji tego celu niezbędny jest sparametryzowany opis podwodnego kanału komunikacyjnego. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów odpowiedzi impulsowych płytkiego, niestacjonarnego kanału podwodnego. Na ich podstawie wyznaczono statystyczne charakterystyki modelu WSSUS, stosowanego do opisu zmiennych w czasie kanałów z propagacją wielodrogową, oraz obliczono parametry determinujące specyfikację projektową warstwy fizycznej transmisji w systemie komunikacji opartym na technice OFDM.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
59th Open Seminar on Acoustics workshop on Strategic Management of Noise oncluding Aircraft Noise = 59 Otwarte Seminarium z Akustyki połączone z Warsztatami Szkoleniowymi : Strategiczne Zarządzanie Hałasem z uwzględnieniem Hałasu Lotniczego, Poznań-Boszkowo, 10-14.09.2012 strony 117 - 120
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Kochańska I.: Właściwości transmisyjne podwodnego kanału akustycznego// 59th Open Seminar on Acoustics workshop on Strategic Management of Noise oncluding Aircraft Noise = 59 Otwarte Seminarium z Akustyki połączone z Warsztatami Szkoleniowymi : Strategiczne Zarządzanie Hałasem z uwzględnieniem Hałasu Lotniczego, Poznań-Boszkowo, 10-14.09.2012/ ed. red. A. Józefczak. Poznań - Boszkowo: Polskie Towarzystwo Akustyczne - Oddział Poznań, 2012, s.117-120
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 97 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi