Wpływ ciągłego i naprzemiennego napowietrzania na efektywność usuwania amoniaku z wód osadowych w procesie nitrytacja-ANAMMOX - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ ciągłego i naprzemiennego napowietrzania na efektywność usuwania amoniaku z wód osadowych w procesie nitrytacja-ANAMMOX

Abstrakt

Określenie wpływu ciągłego i naprzemiennego napowietrzania, a także stężenie rozpuszczonego tlenu na tempo procesu beztlenowego utleniania amoniaku. Badania oparte zostały o dwa systemy napowietrzania „niemiecki” stosowany przez Jardina i Hennerkesa (2012), który polegał na wprowadzeniu krótkich naprzemiennych faz napowietrzania i mieszania oraz system „szwajcarski” opisany przez Jossa i wsp. (2009, 2011) w którym reaktor napowietrzany był w sposób ciągły.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna strony 249 - 252,
ISSN: 0016-5352
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Sobotka D., Mąkinia J.: Wpływ ciągłego i naprzemiennego napowietrzania na efektywność usuwania amoniaku z wód osadowych w procesie nitrytacja-ANAMMOX// Gaz, Woda i Technika Sanitarna. -., nr. 6 (2013), s.249-252
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi