ZASTOSOWANIE PROCESU ANAMMOX W OCZYSZCZANIU WÓD POOSADOWYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ZASTOSOWANIE PROCESU ANAMMOX W OCZYSZCZANIU WÓD POOSADOWYCH

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia możliwości biologicznego usuwania azotu z wód poosadowych pochodzących z procesów przeróbki osadów. Otrzymane w połączonym procesie nitrytacja-anammox szybkości usuwania azotu, porównano z osiąganymi w konwencjonalnym procesie nitryfikacjadenitryfikacja. Obserwowana objętościowa szybkość procesu anammox mieści się w zakresie 0,245–0,262 kg N m-3d-1i jest bardzo zbliżona do wartości prezentowanych w literaturze(0,090–0,510 kg N m-3d-1 [7]). W przypadku konwencjonalnych procesów nitryfikacja-denitryfikacja osiągane wartości mieszczą się w zakresie 0,0013 kg N m-3d-1[1] do 3,6 kg N m-3d-1 [5]. Zastosowanie procesu anammox może w znaczący sposób obniżyć koszty ponoszone przez oczyszczalnie ścieków związane z napowietrzaniem reaktorów oraz brakiem konieczności dodatku zewnętrznego źródła węgla, oraz produkcją niewielkiej ilości osadów nadmiernych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. strony 421 - 428
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Sobotka D.: ZASTOSOWANIE PROCESU ANAMMOX W OCZYSZCZANIU WÓD POOSADOWYCH// W : Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. / ed. Praca zbiorowa pod red. Jacka Wiśniewskiego, Małgorzaty Kutyłowskiej i Agnieszki Trusz-Zdybek Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015, s.421-428
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 174 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi