WPŁYW CZYNNIKÓW BEHAWIORALNYCH NA DECYZJE INWESTYCYJNE NA RYNKACH ROZWINIĘTYCH I ROZWIJAJĄCYCH SIĘ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

WPŁYW CZYNNIKÓW BEHAWIORALNYCH NA DECYZJE INWESTYCYJNE NA RYNKACH ROZWINIĘTYCH I ROZWIJAJĄCYCH SIĘ

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu dokonano oceny wpływu determinant natury behawioralnej i pozabehawioralnych na zmiany w zakresie wolumenu obrotów na pięciu rynkach zaliczanych do grupy rozwiniętych i pięciu rynkach zaliczanych do grupy rozwijających się. Obok takich czynników, jak racjonalne oczekiwania, badaniu poddane zostały determinanty behawioralne, takie jak m.in. optymizm, pesymizm oraz nadmierna pewność siebie. Celem przeprowadzonego badania jest ustalenie, czy przesłanki, jakimi kierują się inwestorzy w państwach, których rynki kapitałowe zaliczane są do rozwijających się, są tożsame z tymi, które przyświecają inwestorom w państwach, których rynki kapitałowe znajdują się w grupie rozwiniętych. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż w przypadku giełd zaliczanych do rynków rozwiniętych liczba determinant behawioralnych oddziałujących na zmiany wolumenu obrotów wzrasta.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 462 - 471,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Zawadzki K.: WPŁYW CZYNNIKÓW BEHAWIORALNYCH NA DECYZJE INWESTYCYJNE NA RYNKACH ROZWINIĘTYCH I ROZWIJAJĄCYCH SIĘ// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU -,iss. 531 (2018), s.462-471
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15611/pn.2018.531.41
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi