Wpływ dużych wydarzeń sportowych na gospodarkę - aspekty teoretyczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ dużych wydarzeń sportowych na gospodarkę - aspekty teoretyczne

Abstrakt

W rozdziale przedstawiono aspekty teoretyczne związane z badaniem wpływu dużych wydarzeń sportowych na gospodarkę. Przeanalizowano metocy mierzenia efektu długookresowego dużych wydarzeń sportowych oraz najczęściej popełniane błędy.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
EURO 2012. Czy mała firma na Pomorzu może zyskać? strony 5 - 23
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wasilczuk J.: Wpływ dużych wydarzeń sportowych na gospodarkę - aspekty teoretyczne// EURO 2012. Czy mała firma na Pomorzu może zyskać?/ ed. eds. Nelly Daszkiewicz, Julita Wasilczuk. : Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, 2010, s.5-23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi