Badania użyteczności usług on-line: pozainformatyczne determinanty satysfakcji klienta - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania użyteczności usług on-line: pozainformatyczne determinanty satysfakcji klienta

Abstrakt

Artykuł omawia proponowaną metodykę badań użyteczności usług on-line z udziałem użytkowników oraz jej zastosowanie. Proponowana metodyka jest ukierunkowana przede wszystkim na analizę wpływu pozainformatycznych (głownie ekonomicznych) czynników na satysfakcje klientów usług on-line. Z pilotażowego zastosowania metodyki wynika możliwość przeniesienia w znacznym zakresie metod badawczych z obszaru interakcji człowiek-komputer (HCI) do projektowania i doskonalenia usług on-line.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Problemy Zarządzania strony 164 - 176,
ISSN: 1644-9584
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Sikorski M.: Badania użyteczności usług on-line: pozainformatyczne determinanty satysfakcji klienta// Problemy Zarządzania. -., nr. [zeszyt specjalny] (2011), s.164-176
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 151 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi