Jakość usług interaktywnych: projektowanie, ocena, doskonalenie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jakość usług interaktywnych: projektowanie, ocena, doskonalenie

Abstrakt

W publikacji poddano analizie główne koncepcje jakości usług on-line, zorientowane na następujące cele: jakość techniczno-funkcjonalna, interakcja użytkownik-system, doświadczenie użytkownika (User Experience), satysfakcja klienta oraz budowa relacji i lojalności klienta. Omówiono związek tych koncepcji z pięcioma perspektywami projektowymi jako środkami realizacji wspomnianych celów jakościowych. Przeanalizowano istotę i zawartość omawianych podejść oraz przedstawiono postulat ich integracji w ramach modelu projektowego przeznaczonego do zapewnienia kompleksowej jakości usług on-line.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy strony 9 - 36
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Sikorski M.: Jakość usług interaktywnych: projektowanie, ocena, doskonalenie// W : Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy/ ed. Basińska B., Garnik I. Politechnika Gdańska: Wydział Zarządzania i Ekonomii, 2014, s.9-36
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 103 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi