Wpływ laserowego stopowania węglikiem TiC stali OH18N9 na jej odporność kawitacyjną - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ laserowego stopowania węglikiem TiC stali OH18N9 na jej odporność kawitacyjną

Abstrakt

Przedstawiono badania odporności kawitacyjnej stali OH18N9 po laserowym stopowaniu jej warstwy wierzchniej węglikiem TiC w ilościach 1,55% i 3,97% masowego. Wzrost zawartości TiC powodował zwiększenie odporności warstwy stopowanej na odkształcenia plastyczne przy jednoczesnym wzroście kruchości stali.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM strony 223 - 226,
ISSN: 1731-223X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Szkodo M.: Wpływ laserowego stopowania węglikiem TiC stali OH18N9 na jej odporność kawitacyjną// Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM. -., nr. 1(1) (2003), s.223-226
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi