Wpływ metod zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych na wyniki badań ich cech mechanicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ metod zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych na wyniki badań ich cech mechanicznych

Abstrakt

Publikacja przedsatawia wyniki badań wpływu metod zagęszczania stosowanych w laboratorium na rezultaty uzyskiwane w badanich cech mieszanek mineralno-asfaltowych. Badano mieszanki różniące się rodzajem asfaltu natomiast mieszanka mineralna była taka sama. Próbki zagęszczano stsoując metodę udarową (Marshalla) oraz zagęszczanie walcem. Badano pełzanie statycznemieszanek mineralno-asfaltowych oznaczając moduł sztywności, pedkośc pełzania oraz odkształcenie sprężyste. Badania wykazały, że próbki zagęszczane metoda Marshalla są bardziej odporne na deformacje w porównniu z próbkami zagęszczonymi poprzez wałowanie. Część próbek przecięto aby ocenić układ ziaren w próbce. stwierdzono, że układ ziaren zalezy od metody zagęszczania próbek. W próbkach zagęszczanych metdoą Marshalla ziarna układały się bardziej pionowo, natomiast w próbkach zagęszczanych poprzez wałowanie kruszywa były ułozone bardziej poziomo. Okazało się, że to ułożenie ziaren ma istotny wołytw na uzyskiwane wyniki badań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Dołżycki B., Judycki J.: Wpływ metod zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych na wyniki badań ich cech mechanicznych// Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe.. -., nr. nr 60 (2006), s.129-136
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi