Wpływ modernizacji linii kolejowych na poprawę wybranych parametrów techniczno - eksploatacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ modernizacji linii kolejowych na poprawę wybranych parametrów techniczno - eksploatacyjnych

Abstrakt

W artykule przedstawiono pojęcie jakości robót inwestycyjnych poszczególnych elementów infrastruktury kolejowej oraz metody jej oceny. Skupiono uwagę na jakości początkowej nawierzchni kolejowej po pracach modernizacyjnych na sieci Polskich Linii Kolejowych. Wskazano błędy oraz najczęstsze problemy techniczne występujące w trakcie trwania robót oraz po ich zakończeniu na poszczególnych etapach odbiorów. Opisano wpływ jakości początkowej na niezawodność i funkcjonalność toru kolejowego. Zaproponowano metodę określania żywotności toru na podstawie wpływu wielu zmiennych przy określonej dokładności i skuteczności.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Komunikacyjny strony 152 - 156,
ISSN: 0033-2232
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Licow R., Tomaszewski F.: Wpływ modernizacji linii kolejowych na poprawę wybranych parametrów techniczno - eksploatacyjnych// Przegląd Komunikacyjny. -., nr. 9 (2015), s.152-156
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 86 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi