Wpływ modernizacji linii kolejowych na poprawę wybranych parametrów techniczno - eksploatacyjnych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Wpływ modernizacji linii kolejowych na poprawę wybranych parametrów techniczno - eksploatacyjnych

Abstract

W artykule przedstawiono pojęcie jakości robót inwestycyjnych poszczególnych elementów infrastruktury kolejowej oraz metody jej oceny. Skupiono uwagę na jakości początkowej nawierzchni kolejowej po pracach modernizacyjnych na sieci Polskich Linii Kolejowych. Wskazano błędy oraz najczęstsze problemy techniczne występujące w trakcie trwania robót oraz po ich zakończeniu na poszczególnych etapach odbiorów. Opisano wpływ jakości początkowej na niezawodność i funkcjonalność toru kolejowego. Zaproponowano metodę określania żywotności toru na podstawie wpływu wielu zmiennych przy określonej dokładności i skuteczności.

Authors (2)

Cite as

Full text

download paper
downloaded 30 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY-SA open in new tab

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Przegląd Komunikacyjny pages 152 - 156,
ISSN: 0033-2232
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Licow R., Tomaszewski F.: Wpływ modernizacji linii kolejowych na poprawę wybranych parametrów techniczno - eksploatacyjnych// Przegląd Komunikacyjny. -., nr. 9 (2015), s.152-156
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 80 times

Recommended for you

Meta Tags