Wpływ nagniatania na właściwości stali duplex stosowanych na elementy instalacji chemicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ nagniatania na właściwości stali duplex stosowanych na elementy instalacji chemicznych

Abstrakt

Na próbkach ze stali duplex poddanych procesom nagniatania przeprowadzono badania podatności do naprężeniowego pękania korozyjnego. Przeprowadzono testy odkształcania z małą prędkością w środowisku wrzącego 35% MgCl2 i środowisku obojętnym- glicerynie. Stwierdzono zwiększoną odporność korozyjną stali po procesach nagniatania z niewielkim stopniem zgniotu

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
serbski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Ossowska A., Łabanowski J.: Wpływ nagniatania na właściwości stali duplex stosowanych na elementy instalacji chemicznych// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi