Wpływ obecności kwasów humusowych w oczyszczonych ściekach na jakość wód powierzchniowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ obecności kwasów humusowych w oczyszczonych ściekach na jakość wód powierzchniowych

Abstrakt

Celem pracy było porównanie jakości i ilości kwasów humusowych powstających podczas oczyszczania ścieków metodami konwencjonalnymi oraz naturalnymi. Badano jakość ścieków oczyszczanych w trzech oczyszczalniach wysokoefektywnych (Jamno k. Koszalina, Unieście oraz "Wschód" Gdańsk) oraz dwóch oczyszczalniach hydrofitowych (Darżlubie i Wiklino) i porównano z jakością kwasów humusowych z rzeki Wisły w ok. Gdańska.Osiągnięcie celu wymagało wyizolowania z oczyszczonych ścieków substancji organicznych przy użyciu metod stosowanych do wyodrębniania kwasów humusowych, a następnie zbadania właściwości tych substancji: składu pierwiastkowego, widm absorpcyjnych w świetle widzialnym (VIS), nadfiolecie (UV) i w podczerwieni (IR). Wykazano m.in.,że stężenie kwasów humusowych w oczyszczonych ściekach jest zbliżone do stężenia w wodach powierzchniowych. Wskazuje to na potencjalne znaczenie ścieków jako źródła kwasów humusowych, szczególnie dla cieków o mniejszych przepływach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie gospodarką odpadami : Technologie ograniczające udział substancji organicznych w składowanych odpadach strony 213 - 222
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Teszner R.: Wpływ obecności kwasów humusowych w oczyszczonych ściekach na jakość wód powierzchniowych// Zarządzanie gospodarką odpadami : Technologie ograniczające udział substancji organicznych w składowanych odpadach/ Poznań: PZIiTS Odział Wieklopolski, 2008, s.213-222
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi