Wpływ parametrów spawania pod wodą na twardość złączy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ parametrów spawania pod wodą na twardość złączy

Abstrakt

Głównym tematem pracy jest ilościowe określenie wpływu parametrów spawania metodą lokalnej komory suchej na twardość napoin. Przedstawione zostały badania podstawowe umożliwiające wyznaczenie relacji pomiędzy ilością wprowadzonego ciepła (energią liniową), rodzajem gazu osłonowego a spawalnością stali niestopowej wyrażoną twardością. Wyniki badań zostały wykorzystane do opracowania zależności umożliwiającej wstępną ocenę spawalności stali w środowisku wodnym.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Rogalski G., Fydrych D.: Wpływ parametrów spawania pod wodą na twardość złączy// Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika.. -., nr. z. 230 (2010), s.49-59
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi