Wpływ procesu suszenia osadów ściekowych na wybrane parametry fizykochemiczne = Influence of the drying process on selected physical and chemical properties od sewage sludge - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ procesu suszenia osadów ściekowych na wybrane parametry fizykochemiczne = Influence of the drying process on selected physical and chemical properties od sewage sludge

Abstrakt

Celem pracy było porównanie zmian właściwości fizykochemicznych w wyniku zastosowanego procesu suszenia osadów ściekowych. W badaniach wykorzystano osady ściekowe: odwodniony mechanicznie w prasach komorowych oraz wysuszony w suszarce bębnowej w spalarni osadów ściekowych GOŚ Gdynia-Dębogórze

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekologia i Technika nr 14, strony 50 - 54,
ISSN: 1230-462X
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Krawczyk M., Haustein E., Kowalik P., Pertkiewicz-Piszcz M.: Wpływ procesu suszenia osadów ściekowych na wybrane parametry fizykochemiczne = Influence of the drying process on selected physical and chemical properties od sewage sludge// Ekologia i Technika. -Vol. 14., nr. nr 85, Suplement (2006), s.50-54
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi