Wpływ składu chemicznego na właściwości mechaniczne okrętowych pędników śrubowych z brązu BA1055 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ składu chemicznego na właściwości mechaniczne okrętowych pędników śrubowych z brązu BA1055

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych odlewów piaskowych z brązu BA1055 stosowanego do wyrobu pędników okrętowych. Przeanalizowano zależności właściwości mechanicznych od struktury i składu chemicznego brązu. Stwierdzono, iż optymalne właściwości mechaniczne uzyskują odlewy, w których stosunek ilości pierwiastków stopowych żelaza do niklu wynosi ok. 1,0.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej nr R. 51, strony 43 - 50,
ISSN: 0860-889X
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Łabanowski J., Piaseczny L., Olkowski T.: Wpływ składu chemicznego na właściwości mechaniczne okrętowych pędników śrubowych z brązu BA1055// Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. -Vol. R. 51., nr. nr 1 (180) (2010), s.43-50
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 100 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi