Wpływ teorii chaosu na niektóre tradycyjne stanowiska ontologiczne oraz na spór o redukcjonizm - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ teorii chaosu na niektóre tradycyjne stanowiska ontologiczne oraz na spór o redukcjonizm

Abstrakt

Teoria chaosu stanowi nie tylko nowy paradygmat w nauce, ale także inspirację do badań filozoficznych nad rzeczywistością. W artykule podjęto próbę zarysowania głównych założeń teorii chaosu oraz określenia jej wpływu na niektóre tradycyjne stanowiska ontologiczne oraz spór o redukcjonizm. Z punktu widzenia ontologii, w dynamice nieliniowej szczególnie interesujący jest powrót do ciągłościowego monoizmu w opozycji do atomizmu. Dominiuje również zdecydowany indeterminizm oraz wsparcie dla ewolucji i abiogenezy jako naturalnych procesów wyłaniania się porządku z bezładu. W sporze o redukcjonizm teoria chaosu lokuje się po stronie redukcjonizmu ontologicznego oraz stanowiska antredukcjonizmu metodologicznego i epistemologicznego. Chociaż charakter tego stanowiska nie jest oryginalny, to argumenty na jego rzecz są nowe i istotne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Filozofia strony 39 - 52,
ISSN: 1232-860X
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Waszczyk M.: Wpływ teorii chaosu na niektóre tradycyjne stanowiska ontologiczne oraz na spór o redukcjonizm// Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Filozofia. -., nr. 589, nr 6 (2002), s.39-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi