Wpływ termoplastycznych kompozycji napełnianych miałem gumowym na wybrane właściwości asfaltu drogowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ termoplastycznych kompozycji napełnianych miałem gumowym na wybrane właściwości asfaltu drogowego

Abstrakt

Dynamiczny rozwój transportu samochodowego zmusza do wykonywania nawierzchni drogowych z materiałów o wysokiej wytrzymałości oraz odporności na odkształcenia trwałe, co znacznie wydłuża żywotność nawierzchni. Polskie przedsiębiorstwo BISEK Sp. z o.o. z Wrocławia we współpracy z Politechniką Wrocławską, jako pierwsze wykorzystało miał gumowy do modyfikacji asfaltów metodą mokrą. W chwili obecnej firma Lotos Asfalt Sp. z o.o. wprowadziła na rynek nowy rodzaj lepiszcza asfaltowo-gumowego o nazwie handlowej MODBIT 45/80-55 CR. Lotos Asfalt Sp. z o.o. jako pierwszy producent w Polsce opracował i wdrożył technologię produkcji asfaltów modyfikowanych miałem gumowym bezpośrednio w rafinerii. W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju oraz ilości termoplastycznych modyfikatorów napełnianych miałem gumowym na penetrację, indeks penetracji, lepkość dynamiczną, temperaturę mięknienia oraz dynamiczne właściwości mechaniczne asfaltu drogowego.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Modyfikacja Polimerów : Stan i perspektywy w roku 2013 strony 268 - 271
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Formela K., Cysewska M., Danowska M., Piszczyk Ł.: Wpływ termoplastycznych kompozycji napełnianych miałem gumowym na wybrane właściwości asfaltu drogowego// Modyfikacja Polimerów : Stan i perspektywy w roku 2013/ ed. R. Steller i D. Żuchowska Wrocław: TEMPO s.c., 2013, s.268-271
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi