Wpływ uszkodzeń łożysk na mocą chwilową pobieraną przez silnik indukcyjny - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ uszkodzeń łożysk na mocą chwilową pobieraną przez silnik indukcyjny

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące diagnostyki łożysk z wykorzystaniem metody badawczej, opartej na pomiarze i analizie iloczynu wartości chwilowych prądu stojana i napięcia zasilającego silnika indukcyjnego. Do analizy przyjęto model zjawisk zachodzących w silniku, polegający na tym, iż odkształcenia prądu i napięcia są skutkiem nieregularności momentu obciążenia silnika, które powodowane są zmiennym momentem oporowym od uszkodzonego łożyska. Odkształcenia mają postać dodatkowych harmonicznych widma, pojawiających się wskutek modulacji przebiegów sygnałami o częstotliwościach charakterystycznych dla danego typu uszkodzenia. Ponadto w widmie mocy chwilowej w sposób jawny występuje składowa o częstotliwości charakterystycznej dla określonego typu uszkodzenia. Obecność tej składowej pozwoli na łatwiejszą identyfikację typu uszkodzenia łożyska niż korzystanie ze składowych, zmodulowanych częstotliwością charakterystyczną dla danego typu uszkodzenia. W artykule przedstawione zostały również wyniki badań modelu matematycznego silnika indukcyjnego oraz rezultaty badań eksperymentalnych silników indukcyjnych z symulowanymi uszkodzeniami łożysk. Planowane są dalsze prace, związane z dokładniejszym określeniem zależności pomiędzy składowymi w widmie mocy chwilowej a uszkodzeniami łożyska.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Metrologia dziś i jutro : praca zbiorowa strony 359 - 370
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Dzwonkowski A.: Wpływ uszkodzeń łożysk na mocą chwilową pobieraną przez silnik indukcyjny// Metrologia dziś i jutro : praca zbiorowa/ ed. pod redakcją Wiesława Kicińskiego, Leona Swędrowskiego. Gdańsk: Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Politechnika Gdańska, 2009, s.359-370
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi