Wpływ wielkości równoważnika węgla na spawalność stali o podwyższonej wytrzymałości w środowisku wodnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ wielkości równoważnika węgla na spawalność stali o podwyższonej wytrzymałości w środowisku wodnym

Abstrakt

Z roku na rok coraz większe zastosowanie na konstrukcje offshore znajdują stale o podwyższonej wytrzymałości. Konstrukcje takie, ze względu na środowisko, w którym pracują wymagają częstszych napraw, niż w przypadku konstrukcji lądowych. Ze względów ekonomicznych naprawy odbywają się w warunkach podwodnych, jednakże woda znacząco pogarsza spawalność stali. W pracy przedstawiono wyniki próby spawalności CTS dla stali S460ML i S460N, które posiadają zbliżoną wartość granicy plastyczności, jednak różnią się wielkością równoważnika węgla (CeMIS). Wykonane złącza pocięto na próbki, które następnie poddano pomiarom twardości metodą Vickersa HV10. Zrealizowane badania pokazały, iż wraz ze wzrostem wartości CeMIS zwiększa się twardość w strefie wpływu ciepła (SWC) złączy oraz w metalu spoiny.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Spawalnictwa nr 91, strony 43 - 49,
ISSN: 0033-2364
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Tomków J., Tomków M.: Wpływ wielkości równoważnika węgla na spawalność stali o podwyższonej wytrzymałości w środowisku wodnym// Przegląd Spawalnictwa. -Vol. 91., iss. 5 (2019), s.43-49
Źródła finansowania:
  • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 68 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi