Ekspertyza stanu technicznego zbiorników wysłodzin - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekspertyza stanu technicznego zbiorników wysłodzin

Abstrakt

Celem pracy było określenie stanu technicznego czterech zbiorników wysłodzin na terenie Browaru Elbląg. Zbiorniki oddane zostały do użytku w 1984 roku i zostały wykonane ze stali niestopowej konstrukcyjnej. Ekspertyza została wykonana na podstawie badań ultradźwiękowych grubości stali zbiornika, głębokości wżerów, magnetycznym pomiarze grubości powłoki malarskiej, pomiarze potencjałów stali względem elektrody siarczano-cynkowej i ocenie wizualnej. Pomiary zostały wykonane w udostępnionych przez zleceniodawcę miejscach. Badania wykazały, że zbiorniki ze stali konstrukcyjnej niestopowej uległy korozji ogólnej i korozji lokalnej. Z uwagi na wysoką głębokość ubytków zbiorniki można uznać jako znacząco uszkodzone i ich dalsza eksploatacja nie jest zalecana w dłuższym okresie czasu. Główną przyczyną korozji była wysoka zawartość jonów chlorkowych w wodzie w wyniku dodawania do wody kwasu solnego przez system uzdatniania wody.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inne
Typ:
ekspertyza
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi