Wpływ wymuszeń kinematycznych na pracę wciągarki trałowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ wymuszeń kinematycznych na pracę wciągarki trałowej

Abstrakt

Celem pracy było stwierdzenie, czy wymuszenia kinematyczne pochodzące od ruchu statku na fali mają wpływ na prace wciągarki trałowej. W pracy omówiono zbudowany na wydziale kuter rybacki KR-10. Przedstawiono jego podstawowe parametry oraz wstępne pomiary uciągu. Wyznaczono również charakterystyki wciągarki trałowej.Następnie przedstawiono szczegółowo budowę badanej wciągarki trałowej. Pokazano również układ, który symuluje ruch kutra na fali, czyli wywołuje wymuszenia kinematyczne. Na końcu rozdziału znalazły się informacje mówiące o układzie pomiarowym (pomiar ciśnienia, prędkości obrotowej, przemieszczenia i siły).Następny rozdział prezentuje wyniki badań eksperymentalnych. Na początku scharakteryzowano stany pracy dla których przeprowadzono pomiary, jest ich cztery (wydawanie liny; wybieranie liny; wydawanie liny z wykorzystaniem tylko obciążenia zewnętrznego; wydawanie liny z wykorzystaniem napędu i obciążenia zewnętrznego). Następnie opisano wyniki i zaprezentowano je za pomocą wykresów.Rozdział siódmy to obliczenia numeryczne. Pokazano w nim model fizyczny i matematyczny układu trałowego oraz przeprowadzone na modelu matematycznym symulacje numeryczne. Symulacje pokazują jak zachowuje się trał podczas wymuszeń kinematycznych oraz jakie przyjmuje kształty.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi