Współczesne tendencje w ochronie brzegów morskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Współczesne tendencje w ochronie brzegów morskich

Abstrakt

W artykule przedstawiono dotychczasowe metody ochrony brzegu morskiego stosowane na przestrzeni ostatnich stu lat w warunkach polskich. Jako współczesne tendencje w ochronie brzegu zakwalifikowano: sztuczne zasilanie, falochrony brzegowe oraz coraz szersze stosowanie geotekstyliów i geosyntetyków. Na przykładzie państw wysoko rozwiniętych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ochrony brzegów stosowanych w ostatnie dekadzie. W podsumowaniu artykułu zaprezentowano ogólne wytyczne jakim powinny podlegać metody ochrony brzegu aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko naturalne i oddziaływać skutecznie

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Marcinkowski T., Szmytkiewicz M.: Współczesne tendencje w ochronie brzegów morskich// Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe.. -., nr. nr 57 (2006), s.95-114
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi